Scandinavian Blades

Hjemmesiden til Blades i Skandinavia

Forum

Post Reply
Forum Home > Scandinavian Blades Forum > Regnskap 2014

Bergen Blade
Site Owner
Posts: 54

Regnskap, Scandinavian Blades 2014


Kapital...........................0,00

Inntekter........................0,00

Utgifter

Hjemmeside................-312,77
Medlemsavgift, SBF... -156,00
------------------------------------------
Resultat........................-468,77
==========================


Underskuddet er dekket av leder.

December 2, 2014 at 6:09 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.